به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین اعلام نمود اعمال نرخ های جدید تسعیر ارز موضوع بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا ( مبلغ ١٢٩،٠٠٠ ریال برای هر یورو و مبلغ ١١٠،٠٠٠ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریور ماه ١٣٩٩) تاثیری بر صورتهای مالی منتهی به ١٣٩٩.٠۶.٣١ نخواهد داشت .