به گزارش بورس ٢۴، نماد پتروشیمی ارومیه از تاریخ ٢٣ مهرماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی خواهد شد.حداقل تعداد معاملات روزانه ٣ میلیون سهم می باشد.