به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در کنفرانس خبری به سوالات مطرح شده از جمله فرایند عرضه سهام شرکت های غیر بورسی ، تاریخ برآوردی بهره برداری از پتروشیمی گچساران و ...پاسخ داد.