از مجموع ١۶٨,۴٣١ تن تقاضای ثبت شده نزدیک به ١۴٠ هزارتن به وکیوم باتوم اختصاص داشت و این محصول طی هفته گذشته بین ٣ تا ١٩ درصد افزایش نرخ را تجربه کرد...

بورس۲۴ : شرکت های پالایشی در هفته منتهی به 18 مهرماه مجموعا 112,981 تن انواع تولیدات خود به ارزش بیش از 4,808 میلیاردریال در بورس کالا به فروش رساندند.

گفتنی ست از مجموع 168,431 تن تقاضای ثبت شده نزدیک به 140 هزارتن به وکیوم باتوم اختصاص داشت و این محصول طی هفته گذشته بین 3 تا 19 درصد افزایش نرخ را تجربه کرد.

پالایش نفت اصفهان با 9 درصد افزایش نسبت به پایه عرضه و 8 درصد افزایش نسبت به میانگین قیمتی هفته گذشته 38,386 ریال قیمت خورد.

وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس نیز با قیمت 40,214 ریال به فروش رسید که نسبت به عرضه قبلی حدود 4 درصد کاهش را نشان می دهد.

محصولات پالایش نفت تبریز این هفته با استقبال خریداران و رشد قیمت همراه شدند. وکیوم باتوم بالاترین افزایش نرخ معادل 19 درصد را ثبت کرد و میانگین قیمتی 41,770 ریال نسبت به هفته قبل نیز 2 درصد بالاتر قیمت خورد.

پالایش نفت تهران 15,100 تن وکیوم باتوم را با نرخ 40,334 ریال به فروش رساند که نسبت به متوسط قیمت هفته گذشته حدود 9 درصد کاهش داشته است.

نرخ معامله پالایش نفت شیراز هم این هفته تا 38,128 ریال پیشروی داشت با این حال نسبت به میانگین هفته قبل 3 درصد افت را تجربه کرد.