به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ُ شرکت بیمه سینا اعلام نمود افزایش سرمایه شرکت از تجدید ارزیابی و همچنین ورود شرکت به بازار بالاتر در دستور کار قرار دارد.