به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه ۵٨ درصدی توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد از محل سود انباشته را تایید کرد.