در پی رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به علیرضا رزم حسینی برای قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجید ضیائی مدیر عامل مس شهید باهنر طی پیام تبریکی نوشت...

بورس۲۴ : در پی رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به علیرضا رزم حسینی برای قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجید ضیائی مدیر عامل مس شهید باهنر طی پیام تبریکی نوشت: