به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی «وسپهر١» از ١٢مهر آغاز خواهد شد.