کارنامه تامین سرمایه بانک ملت در نیمه نخست سال جاری با ثبت تامین مالی در حدود ١٠٠ هزار میلیارد ریالی برای بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی همراه شد. این امر در سال جهش تولید نه تنها عملکردی درخشان برای «تملت» بر جای گذاشت بلکه سبب شد تا از دیگر تامین سرمایه های فعال در بازار سرمایه سبقت زیادی گیرد.

بورس۲۴ : کارنامه تامین سرمایه بانک ملت در نیمه نخست سال جاری با ثبت تامین مالی در حدود 100 هزار میلیارد ریالی برای بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی همراه شد. این امر در سال جهش تولید نه تنها عملکردی درخشان برای «تملت» بر جای گذاشت بلکه سبب شد تا از دیگر تامین سرمایه های فعال در بازار سرمایه سبقت زیادی گیرد.

در این راستا روح اله حسینی مقدم، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت به ارائه توضیحات تکمیلی پرداخت و گفت: یکی از کارکردهای مهم بازار سرمایه، تامین مالی و تهیه نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها و بخش خصوصی است. در حالی تحقق این موضوع بیشتر از بستر شرکت های تامین سرمایه فعال در بورس میسر است که تامین سرمایه بانک ملت در راستای تحقق شعار سال توانسته کمک قابل توجهی به تامین مالی بنگاه های اقتصادی داشته باشد.

وی در ادامه به بررسی جزئیات اقدامات صورت گرفته پرداخت و گفت: انتشار اوراق برای بخش خصوصی و تامین مالی بنگاه ها از کانال بازار سرمایه در حالی با حجم بیش از 181 هزار میلیارد ریالی از ابتدای سال 99 تا پایان شهریورماه همراه شده که بخش عمده ای از این امر توسط تامین سرمایه بانک ملت صورت گرفته است. به طوریکه 97 هزار و 300 میلیارد ریال از این رقم از سوی تامین سرمایه ملت منتشر شده است.

حسینی مقدم با اظهار این مطلب که 54 درصد از کل تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه طی نیمه نخست سال جاری توسط «تملت» صورت گرفته ، گفت: این امر سبب شده تا تامین سرمایه بانک ملت عنوان برترین شرکت تامین سرمایه در حوزه تامین مالی بخش خصوصی را در دوره 6 ماهه نخست سال 99 به خود اختصاص دهد.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات اوراق منتشر شده توسط شرکت، گفت: تامین سرمایه بانک ملت در سال 99 اقدام به انتشار اوراق سلف برای شرکت فولاد مبارکه طی سه مرحله کرده است؛ در هر کدام از این سه مرحله نیز 10 هزار میلیارد ریال اوراق با مشارکت این تامین سرمایه برای فولاد مبارکه منتشر شده است.

حسینی مقدم ادامه داد: انتشار 10هزار میلیارد ریال اوراق تبعی برای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، انتشار 5 هزار میلیارد اوراق سلف برای شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند نیز از جمله دیگر موارد بوده است. البته انتشار اوراق نفتی مزبور طی دو مرحله صورت گرفته است؛ به طوریکه در یک مرحله نخست بالغ بر 1500میلیارد ریال اوراق و در مرحله دیگر نیز 2500 میلیارد ریال اوراق برای این شرکت منتشر شده است.

وی در ادامه به انتشار دیگر اوراق نفتی صورت گرفته از سوی «تملت» برای بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در همین راستا 10هزار میلیارد ریال اوراق سلف برای شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان نیز در مردادماه امسال انجام شده است.

به گفته حسینی مقدم، انتشار 4300 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای شهرداری اصفهان و 3هزار میلیارد ریال برای شهرداری شیراز از دیگر برنامه های انجام شده توسط «تملت» در نیمه نخست سال جاری بوده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه عملکرد مناسب شرکت سبب شده تا جایگاه اول در انتشار اوراق بدهی را حفظ کند، به عملکرد سال های گذشته در حوزه تامین مالی اشاره کرد و گفت: تامین سرمایه بانک ملت در سال 98 موفق شد تا با انتشار 30هزار میلیارد ریال برای بخش خصوصی، رشد 26 درصدی انتشار اوراق بدهی را نسبت به سال 97 تجربه کند. این امر کسب سهم 3/25 درصدی در تامین مالی شرکتی و حفظ جایگاه اول صنعت را برای شرکت به دنبال داشت.

حسینی مقدم در ادامه تاکید کرد: تامین سرمایه بانک ملت در سال 1397 نیز تعداد 7 پروژه در مجموع به مبلغ 23هزار و 900 میلیارد ریال را در کارنامه خود دارد. این عملکرد رشد 355 درصدی انتشار اوراق بدهی و کسب سهم بازار 2/16 درصدی را برای «تملت» به همراه داشته است.

بانی

نوع اوراق

تاریخ انتشار

مبلغ اوراق
(میلیارد ریال)

بازارگردان

متعهد پذیره نویس

فولاد مبارکه اصفهان

اوراق سلف

28/04/99

10,000

شرکت تامین سرمایه ملت

شرکت تامین سرمایه ملت

فولاد مبارکه اصفهان

اوراق سلف

14/04/99

10,000

شرکت تامین سرمایه ملت

شرکت تامین سرمایه ملت

فولاد مبارکه اصفهان

اوراق سلف

30/02/99

10,000

شرکت تامین سرمایه ملت

شرکت تامین سرمایه ملت

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند

اوراق سلف

12/05/99

15,000

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

توسعه نفت و گاز صبای کنگان

اوراق سلف

12/05/99

10,000

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند

اوراق سلف

18/06/99

25,000

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

شهرداری شیراز

اوراق مشارکت

31/04/99

3,000

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

شهرداری اصفهان

اوراق مشارکت

31/04/99

4,300

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

شرکت تامین سرمایه بانک ملت