آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌ های جدیدی علیه ایران اعمال کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌ داری آمریکا نام ۲ فرد و ۴ نهاد به فهرست SDN دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا اضافه شده است...

بورس۲۴ : آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌ های جدیدی علیه ایران اعمال کرد.

به گزارش فارس؛ در بیانیه وزارت خزانه‌ داری آمریکا نام ۲ فرد و ۴ نهاد به فهرست SDN دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا اضافه شده است.