به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ شرکت ایران ترانسفو ۶٠٣ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢١٠ میلیارد تومان در شهریور فروخته شده است. گفتنی است فروش ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ٧٧ درصد رشد داشته است.


نظرات

  • فضیلت

    این بترانس، پدرمون را درآورد، خیلی بدهکار بازار هست، تمام خبرهای خوب و مثبتش سوخت شده، امیدوارم از هفته آینده حرکتش شروع بشه،

    ۱۳۹۹/۷/۳ - ۲۳:۰۳
  • سید

    انهایی که در کارهای عمرانی هستند حوب میدانند که بترانس چه جواهری است...در رشته خودش در ایران بدون رقیب و تقریبا انحصاری..در دنیا هم معتبروشناخته شده...به نظر من وبانک که سهامدارعمده اش است به موقعش که خودش بخواد و مردم از رمق بیافتند صف خریدش میکنه

    ۱۳۹۹/۷/۴ - ۲۰:۲۳