به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت زامیاد در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١٢٨٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣٣٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣۶ درصد رشد داشته است.