به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت تولیدی ایران تایر در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۴١٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٩٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد رشد داشته است.