به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ارزش پرتفوی بورسی تا پایان شهریور را حدود ٢۴۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد. سود شهریور ماه از معاملات حدود ۴میلیارد تومان می باشد.