مجید نکونام به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک پاکسان منصوب شد. نکونام دانش آموخته رشته مهندسی صنایع، تحلیل سیستم هاست و سوابق متعدد مدیریتی در شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت‌های خودرو سازی دارد.

بورس۲۴ : مجید نکونام به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک پاکسان منصوب شد.

نکونام دانش آموخته رشته مهندسی صنایع، تحلیل سیستم هاست و سوابق متعدد مدیریتی در شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت‌های خودرو سازی دارد.

ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک در پاکسان به عنوان یک نیاز فزاینده عملیاتی شد.

از اهداف و برنامه های این مرکز می توان به پایه ریزی و اجرای طرح های توسعه ای به منظور بهبود فرایندها و ساختار، همچنین چابک سازی سازمان اشاره کرد. پیاده سازی روش های نوین و روز دنیا با هدف افزایش تنوع،کیفیت محصولات و توسعه سهم بازار و در نتیجه افزایش فروش و صادرات محصولات از دیگر برنامه های این مرکز می باشد.

مرکز مطالعات راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک با چشم انداز صیانت از منافع مادی و معنوی ذی نفعان پاکسان و ایجاد بستر مدیریت دانش در این شرکت در راستای ارتقاء جایگاه پاکسان در بین صنایع شوینده تلاش و گام های بلند و اثربخشی را خواهد برداشت.

منبع : پاکسان نیوز