به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پخش البرز اعلام داشت در راستای مسئولیت اجتماعی ، اقدام به خرید و فروش ٢٢.٠٠٠ عدد ویال رمدسیویر ( داروی موثر بر ویروس کوید ١٩ ) نموده است . شایان ذکر است میزان و چگونگی تاثیر داروی مذکور بر عملکرد شرکت پس از اجرایی شدن فرآیند فروش جهت استحضار و اعلام به سهامداران محترم برای آن سازمان ارسال خواهد شد .