در صورت لغو مجوزها یا گواهی نامه‌های صادره، متخلف تا یکسال از تاریخ اجرای رأی، از دریافت مجدد مجوز یا گواهی نامه‌های مربوط محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت مجوز یا گواهی نامه مربوط در مدت یاد شده، مجوز یا گواهی‌نامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد.

بورس۲۴ : علی بهشتی روی، مدیر امور اعضا شرکت بورس در خصوص سفارشات نامتعارفی که اخیرا در معاملات بازار  مشاهده شده، به خبرنگار بورس۲۴ گفت: متاسفانه در روزهای گذشته شاهد ورود سفارش هایی با حجم نامتعارف در سامانه معاملات هستیم، اردرهایی که با حجم های 1 عددی، 10 عددی و کلا حجم های بسیار کوچک وارد سامانه معاملات شده و ارزش معاملاتی نداشته و صرفا با سنگین تر کردن تعداد سفارش ها در نهایت منجر به اخلال در روند قیمت گذاری منصفانه و عادلانه سهام می شوند. پیرو اطلاعیه ها و تذکراتی که در روزهای گذشته در این خصوص داده شده، هنوز شاهد این نوع از تخلف هستیم که به شدت باعث نارضایتی همه فعالین بازار سرمایه شده است.

وی گفت: مجازات هایی که طبق بند 6 ماده هفت و با استناد به بندهای 3، 4 و 5 ماده 15 دستورالعمل انضباطی کارگزاران در این خصوص وضع شده اند، عبارت است از: برای کارگزار موجب محرومیت از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری. برای مدیران یا کارکنان کارگزاری حسب تشخیص و میزان تخلف  صورت گرفته، مجازات هایی از قبیل  تذکر کتبی؛ اخطار کتبی؛ محرومیت از انجام برخی فعالیت‌های مشخص در کارگزاری مربوط یا سایر کارگزاریی ها تا یکسال؛ تعلیق مجوزها یا گواهی نامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس حداکثر به مدت یکسال؛ لغو مجوزها یا گواهی نامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای  خارج از بورس  در نظر شده است.

بهشتی روی گفت: در صورت لغو مجوزها یا گواهی نامه‌های صادره، متخلف تا یکسال از تاریخ اجرای رأی، از دریافت مجدد مجوز یا گواهیی نامه‌های مربوط محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت مجوز یا گواهی نامه مربوط در مدت یاد شده، مجوز یا گواهی‌نامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد.

وی گفت: خواسته نهاد ناظر تسلط همه فعالین به قوانین بازار سرمایه و رعایت موارد مطروحه در دستورالعمل انضباطی کارگزاران و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط  است.


نظرات

  • جباریان

    نظری خوبی ندارم؟؟؟

    ۱۳۹۹/۷/۳ - ۰۰:۰۶