​شرکت کلر پارس از ابتدای سال جاری تاکنون توانسته از محل فروش محصولات خود ۱.۰۲۳.۸۴۳ میلیون ریال درآمد کسب کند. به طوری که این عدد در مدت زمان مشابه سال قبل ۷۷۷.۰۶۹ میلیون ریال بوده است.