مدیر برنامه و بودجه شرکت رجا از ثبت درخواست پذیرش شرکت حمل و نقل ریلی رجا و شرکت نوین صنعت رجا برای ورود به بازار سرمایه خبر داد.

بورس۲۴ : مدیر برنامه و بودجه شرکت رجا از ثبت درخواست پذیرش شرکت حمل و نقل ریلی رجا و شرکت نوین صنعت رجا برای ورود به بازار سرمایه خبر داد.

حسن اسماعیلی گفت: خوشبختانه با حمایت‌های هگتا (هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش سرمایه رجا و خروج از ماده ۱۴۱، شرایط لازم برای ورود به بازار سرمایه کشور برای دو مجموعه شرکت حمل و نقل ریلی رجا و شرکت نوین صنعت رجا فراهم شد.

اسماعیلی با بیان اینکه مقدمات این کار با تشکیل کارگروه تخصصی ورود به بازار سرمایه از تیرماه ۱۳۹۹ آغاز شد، افزود: راهکار‌های افزایش سرمایه، جمع‌آوری و تدوین مستندات، برگزاری چند جلسه مشاوره، مذاکره با کارگزاری‌های مختلف، شناسایی کارگزار واسط و ... از جمله اقدامات این کارگروه برای ورود رجا به بازار سرمایه بود.

مدیر برنامه و بودجه شرکت رجا گفت: شرکت حمل و نقل ریلی رجا به عنوان بزرگترین شرکت ریلی مسافری ایران با سهم حدود ۵۵ درصدی ناوگان و جابه‌جایی در کشور همچنین ظرفیت بالای انجام فعالیت‌های تعمیراتی و فنی قطار‌ها در شرکت نوین صنعت رجا چشم انداز روشنی را بعد از ورود به بازار سرمایه متصور بوده و به عنوان پیشرو در صنعت حمل و نقل ریلی مسافری کشور، به دنبال توسعه این بخش است.

اسماعیلی از کارگران و بازنشستگان بیمه سازمان تأمین اجتماعی در کشور به عنوان بزرگترین سهامداران این شرکت در شرایط فعلی یاد کرد و افزود: با برنامه ریزی‌های انجام شده امید است با ورود به بازار سرمایه، شرایط اقتصادی خوبی را برای همه سهامداران شرکت ایجاد کنیم.

منبع: میزان