بورس ٢۴ : در نخستین روز از مهر ماه بازار سرمایه شاهد رشد ارزش معاملات بود. امروز سه شنبه یکم مهر ماه در بازار سرمایه بیش از ١۵ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان داد و ستد انجام شد که نسبت به روز قبل ٨٨ درصد افزایش را تجربه کرد. در مرحله پیش گشایش حدود ٨٠ نماد به ارزشی بالغ بر ١،۵٠٠ میلیارد تومان صف خرید داشتند و در آن سوی بازار حدود ٣۶۵ نماد صف های فروشی را به یدک می کشیدند که ارزش ریالی آن ها بیش از ٧،۴٠٠ میلیارد تومان بود.