به گزارش بورس ٢۴، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) در سررسید دی ماه ١٣٩٩، از روز یکشنبه مورخ ١٣٩٩/٠٧/٠۶در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.