محمدتقی صمدی ، رئیس هیات مدیره بانک ملت در تشریح آخرین وضعیت عملیاتی بانک ملت به بورس ۲۴ این طور توضیح داد و گفت: بانک ملت جز معدود بانک هایی است که از نظر ساختار ترازنامه و عملیات محوری بانک در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و در سال مالی جاری بر اساس گزارشاتی که تاکنون منتشر کرده ، جمع پنج ماهه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ...