بورس ٢۴ - مسکن در عمده شهرهای کشور از میانگین کمتر از ۶ میلیون تومان قیمت در هر متر مربع برخوردار است. در شهرهای بزرگ البته نرخ هر مترمربع واحد مسکونی بعضا از ۵ میلیون تومان فراتر رفته است، که شاهدیم...

بورس۲۴ : قیمت مسکن در عمده شهرهای کشور از میانگین کمتر از 6 میلیون تومان در مترمربع برخوردار است.

این عدد پارسال حدود متر مربعی 4 میلیون تومان بود. قیمت میانگین مسکن در شهرها کمتر از یک چهارم شهر تهران است.

در شهرهای بزرگ البته قیمت هر مترمربع واحد مسکونی بعضا از 5 میلیون تومان فراتر رفته است. در کلان شهرها میانگین قیمت تا 9 میلیون تومان هم می رسد. بهار امسال قیمت مسکن در شهرهای کشور بیش از 60 درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرد.

سال گذشته نیز متوسط رشد یکساله قیمت مسکن 63 درصد در شهرها بود. سطح قیمت میانگین خانه در شهرها به شرح زیر است:

استان

قیمت هر مترمربع خانه به تومان

تبریز

5500000

ارومیه

3000000

اردبیل

3050000

اصفهان

7260000

کرج

6566000

ایلام

1900000

بوشهر

3438000

تهران

18800000

شهرکرد

2970000

بیرجند

1900000

مشهد

4540000

بجنورد

2400000

اهواز

3600000

زنجان

3960000

سمنان

2600000

زاهدان

2200000

شیراز

6460000

قزوین

4500000

قم

4400000

سنندج

2800000

کرمان

2300000

کرمانشاه

3600000

یاسوج

980000

گرگان

3720000

رشت

4580000

خرم آباد

1900000

ساری

3480000

اراک

6180000

بندرعباس

4630000

همدان

4450000

یزد

1940000