بورس ٢۴ : امروز دوشنبه ٣١ شهریور ماه در مرحله پیش گشایش بیش از ۴۴٠ نماد متحمل صف های فروشی به ارزش بالغ بر ۴ هزار و ٨٠٠میلیارد تومان بودند و در مقابل حدود ۶٠ نماد صف خرید داشتند که ارزش آن ها تقریبا به ١،٨٠٠ میلیارد تومان می رسید. در طول بازار فشار عرضه ها همچنان ادامه داشت اما در نیم ساعت پایانی بیش از یک ششم صفوف فروش جمع آوری شد که می تواند نویدبخش بهبود روند معاملات در روزهای آتی باشد...