به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایتالران در خصوص جزئیات مزایده فروش ماشین آلات و ضایعات و همچنین سود و زیان و برندگان هر قسمت شفاف سازی کرد.