مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نیرو با حضور ۶۸.۳۷ درصد از سهامداران برگزار شد.