بیش از ٢٠ درصد از خریدهای امروز به دست حقوقی ها انجام شد سهامداران خرد بیش از همه پالایشی و محصولات شیمیایی خریدند شاخص کل با بیش از ۴٧ هزار واحد افت به ارتفاع ١ میلیون و ۶۵٢ هزار واحد عقب نشینی کرد