حجم تقاضای ثبت شده امروز به ٨٩,٧٠٠ تن رسید و مجموع حجم عرضه از سوی فولادی ها ۶۶ هزارتن بود. با توجه به برتری تقاضا و شکل گیری رقابت پایانی معاملات بین ١٣ تا ...