شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش ٩ درصدی مواجه شد.

بورس۲۴ : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش 9 درصدی مواجه شد.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 5روز

تعداد سهام معامله شده: 50میلیارد و 410میلیون سهم و حق تقدم(افزایش 31درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 580هزار و 245میلیارد ریال(افزایش 40درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش:7میلیون و 130هزار و 787نوبت(افت 34درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 2912میلیون واحد(افزایش 27 درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 81هزار و 934میلیارد ریال(رشد 83درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: یک میلیون و 556هزار و 280واحد

شاخص بورس در پایان هفته: یک میلیون و 704هزار و 108واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 147هزار و 828واحدی(رشد 9درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 118روز

تعداد سهام معامله شده: 1100میلیارد و 412میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 14590هزار و 646میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 208میلیون و 675هزار و 947نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 34میلیارد و 69میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 574هزار و 531میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 512هزار و 900واحد

شاخص بورس تا پایان هفته گذشته: یک میلیون و 704هزار و 108واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش یک میلیون و 191هزار و 208واحدی(معادل 232درصد رشد)