مجمع عمومی عادی به طور سالانه بیمه سینا صبح امروز به منظور بررسی عملکرد سال مالی ١٣٩٨ این شرکت تشکیل جلسه داد.