به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات اعلام نمود نظر به عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات در بازار فرابورس ایران و با توجه به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در نماد همصادر ٩١٢ بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند بانک صادرات ایران کلیه تعهدات احتمالی ناشی از اعمال اوراق تبعی مذکور را از طریق صندوق بازارگردانی اختصاصی سپهر بازار سرمایه تضمین نموده و لذا بابت انتشار اوراق تبعی اختیار فروش مذکور هیچ‌گونه تعهد و ریسکی متوجه شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات و به تبع سهامداران خرد این شرکت نخواهد بود.