به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایتالران اعلام داشت ماشین آلات و ضایعات را از طریق مزایده با قیمت ٧٧٧ میلیون تومان به فروش رسانده است.