به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در ٣ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ مبلغ ۶٨٨ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ، ٢٩٢٠ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است .گفتنی است عامل اصلی رشد سود این شرکت افزایش ۴٠٣٧ درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد.