به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران از فروش ٨۵ درصد سهام شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات خبر داد.ارزش دفتری دارایی حدود ٢٩١ میلیارد تومان و مبلغ معامله حدود ۵٢٨ میلیارد تومان می باشد.