مجمع عمومی به طور فوق العاده تجارت الکترونیک پارسیان با حضور بیش از ۶١ درصد از صاحبان سهام تشکیل جلسه داد.