بورس ٢۴ :اخبار منشتر شده در روزهای واپسین هفته گذشته هر چند بازتاب قابل توجهی در میان تحلیل گران بازار داشت اما تاثیر آن بر روی بازار روز جاری چندان مشهود نبود. یکی از مهم ترین این اخبار پست عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در فضای مجازی بود که اگرچه محتوای بخشی عمده آن تکراری و بی تاثیر بود اما در دل آن اخبار مثبتی برای بزرگان بازار سرمایه داشت. در بخشی از این پست ، آقای رییس کل به شرکت های فولادی، پتروشیمی ها و معدنی این اجازه را داد تا ارز حاصل از فروش صادراتی خود را در تمامی صرافی های مجاز (جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز) به فروش تبدیل نمایند. این موضوع از دو جنبه کوتاه مدت و بلندمدت می تواند شرکت های صادرات محور این سه گروه را تحت تاثیر قرار دهد...

بورس۲۴ :اخبار منشتر شده در روزهای واپسین هفته گذشته هر چند بازتاب قابل توجهی در میان تحلیل گران بازار داشت اما تاثیر آن بر روی بازار روز جاری چندان مشهود نبود. یکی از مهم ترین این اخبار پست عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در فضای مجازی بود که اگرچه محتوای بخشی عمده آن تکراری و بی تاثیر بود اما در دل آن اخبار مثبتی برای بزرگان بازار سرمایه داشت.

در بخشی از این پست ، آقای رییس کل به شرکت های فولادی، پتروشیمی ها و معدنی این اجازه را داد تا ارز حاصل از فروش صادراتی خود را در تمامی صرافی های مجاز (جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز) به فروش تبدیل نمایند. این موضوع از دو جنبه کوتاه مدت و بلندمدت می تواند شرکت های صادرات محور این سه گروه را تحت تاثیر قرار دهد. وجه نخست که می تواند کوتاه مدت موجبات افزایش درآمد این شرکت ها را فراهم آورد اختلاف نرخ تسعیر ارز در روش های قبلی با روش جدید است. هر چند در حال حاضر اختلاف قیمتی چندانی میان نرخ های نیمایی و آزاد وجود ندارد ، اما در ماه های اخیر به صورت متوسط قیمت دلار نیمایی نسبت به قیمت صرافی ها حدود 10 تا 15 درصد پایین تر بوده و لذا می توان به اطلاعات تاریخی، از این محل یک اسپرد حدود 10 تا 15 درصدی برای این شرکت ها در نظر گرفت.

وجه دومی که می تواند از وجه اول بسیار مهم تر باشد آن که بسیاری از تحلیل گران این اقدام را گامی در جهت حذف سامانه نیما از نظام ارزی کشور می دانند. در صورت تحقق این موضوع نرخ ارز در کشور به سمت تک نرخی شدن پیش خواهد رفت که می تواند افزایش درآمد شرکت های صادرات محور (از طریق تسعیر نرخ ارز) را به همراه داشته باشد. هر چند این موضوع بر روی شرکت های صادرات محور تاثیر بیشتری دارد اما آنچه که مسلم است این امر به صورت غیر مستقیم بر روی نرخ فروش محصولات داخلی نیز تاثیر خواهد داشت. لذا افزایش درآمدها و به تبع آن رشد قیمت سهام این سه گروه در هفته های آتی بسیار محتمل است.


نظرات