میزان تقاضای ثبت شده طی این دوره به ١١٧ هزارتن رسید که با توجه حجم تقاضای بالا، قیمت ها رقابت و پایانی معاملات حداقل ٣ درصد و حداکثر ٢٨ درصد افزایش یافت. گفتنی ست بالاترین حجم تقاضا به میلگرد فولاد خراسان و تیرآهن ذوب اختصاص داشت...