جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک کارآفرین، برای افزایش سرمایه با حضور اکثریت سهامداران اعضای هیئت مدیره، بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و بانک مرکزی برگزار شد. در ابتدای این جلسه...