به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی فن آوران اعلام نمود سهام بانک ملت را با مجموع قیمت ٨۶٧ میلیارد تومان خریداری نموده است.