به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین سرمایه امید از پذیرش تعهد پذیره نویسی (موضوع بند ٢٩ مادۀ ١ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران) و بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه به مبلغ ١.۵٠٠ میلیارد ریال به منظور اجرای خط یک قطار شهری کرمانشاه و همچنین مبلغ ۴٠٠ میلیارد ریال به منظور اجرای طرح توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و با نرخ سود علی الحساب ١٨ درصد و ۴ ساله که با ضمانت و عاملیت بانک سپه منتشر میشود خبرداد معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار تهران/فرابورس خواهد بود که مقدمات پذیرش آن بلافاصله پیگیری میشود.