مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امروز برگزار شد.