به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران اعلام داشت پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت به استحضار می رساند مطابق اظهارنظر حسابرس این شرکت در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ٣٢٠٠ میلیارد ریال به ١٩٠٠٠ میلیارد ریال (۴٩۴ درصد) و پیرو گزارش بیانیه ثبت افزایش سرمایه این شرکت(ارسال شده برای سازمان بورس) به استحضار می رساند، افزایش سرمایه طی دو مرحله انجام خواهد شد که مرحله اول آن از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی (جمعا به مبلغ ۵٠٠٠ میلیارد ریال) و مرحله دوم آن پس از ثبت مرحله اول، از محل مطالبات و آورده نقدی (جمعا به مبلغ ١٠٨٠٠ میلیارد ریال) می‌باشد. مزید استحضار فرآیند افزایش سرمایه این شرکت منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس است که پیگیری های لازم جهت اخذ آن در دست اقدام می باشد.