مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی ایران، امروز با حضور ۸۲ درصد سهامداران برگزار شد. این مجمع ۳ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد؛ مرتضی حیدری، مدیر عامل این شرکت طی سخنانی درباره...