چهار شرکت فولاد ارفع، فولاد خراسان، فولاد خوزستان، فولاد کاوه امروز شمش بلوم را با میانگین قیمتی بیش از ١٠ هزار تومان به فروش رساندند و این در حالی ست که این نرخ نسبت به عرضه های هفته گذشته نیز بین ١٠ تا ١٣ درصد افزایش را نشان می دهد...