معاملات سلف ورق های گالوانیزه و قلع اندود فولاد مبارکه به ترتیب با افزایش ٩ درصد و ۴ درصد نسبت به قیمت پایه صورت گرفت و برای این دو ورق در مجموع ۶,۶۵٠ تن تقاضا به ثبت رسید که ...

بورس۲۴ : فولاد مبارکه اصفهان امروز 79,800 تن ورق به ارزش 11,256 میلیاردریال را در رینگ فلزات به فروش رساند.

معاملات سلف ورق های گالوانیزه و قلع اندود به ترتیب با افزایش 9 درصد و 4 درصد نسبت به نرخ پایه صورت گرفت و برای این دو ورق در مجموع 6,650 تن تقاضا به ثبت رسید.

ورق گالوانیزه امروز با متوسط نرخ 171,458 ریال به فروش رسید که نسبت به عرضه قبلی 3 درصد بالاتر بود. ورق قلع اندود نیز با قیمت 174,488 ریال و رشد 13 درصد در مقایسه با عرضه قبل معامله شد.