مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه البرز امروز برگزار شد.