به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه اعلام داشت با توجه به راه اندازی خط تولید سولفات پتاسیم-اسید کلریدریک سبد محصولات شرکت تکمیل تر شده و موجب افزایش فروش شرکت حدود ٣٠٠٠میلیارد ریال با حاشیه سود حدودآ" معادل ٢٣درصد در سال خواهدشد