میزان تقاضای ثبت شده طی این دوره به بیش از ١۶٩ هزار تن رسید که بالاترین حجم تقاضا به وکیوم باتوم اختصاص داشت. این محصول پالایشی طی هفته گذشته بین ١ تا ٣ درصد...