جم پیلن در هفته گذشته ۴,٨٧٢ تن پلی پروپیلن در گریدهای مختلف را در بورس کالا به فروش رساند که با توجه به حجم تقاضای بیش از ٢ برابری، پایانی معاملات حداکثر تا ۴٨ درصد...