به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه از بهره برداری از پروژه سولفات پتاسیم خبر داد و اعلام داشت با توجه به راه اندازی خط تولید فوق سبد محصولات شرکت تکمیل تر شده و موجب افزایش فروش حدود٣٠٠٠میلیارد ریال درسال خواهد شد